Beoordeling door onze cursisten:

8.8/10

Beoordeling door onze cursisten:

8.8/10

Inloggen WCM

×
Home > Maatschappelijk

Stichting Naastenliefde

Algemeen

Fiscaal nummer: 814986481

ANBI-status vanaf 1-1-2008

Post- en bezoekadres: Dorpstraat 2, 6923 AE Groessen.

Bankrekeningnummer NL59RABO0375442634 tnv Stichting Naastenliefde. 

Bestuur

Voorzitter: Peter Bosman

Penningmeester: Youri Talan

Secretaris: Marc Poorter

Beleidsplan 2020-2025

Doelstelling: het bieden van hulp en steun aan de medemens die het even wat minder heeft:

1. Inkomensnivellering te beginnen bij gezondheidszorg, eten en drinken en een woning voor iedereen. Dit door rechtstreeks hulp te geven en onze medemens/naaste in staat te stellen dit zelf te realiseren. Onze bijdrage moet zichtbaar zijn, te herleiden en meetbaar succes hebben (oorspronkelijke doelstelling). Wij vinden dat niemand van de honger en door geldgebrek mag omkomen.

2. Leren van andere culturen/sociale groepen door met hen in contact te komen (nevendoelstelling oprichter). Wij kunnen van iedere cultuur wat leren, mensen in ontwikkelingslanden die bijna niets hebben, delen het nog. Denk maar eens hoe de ouderen opgevangen worden in zuidelijkere landen

3. Onze naasten helpen die het wat sociaal, emotioneel en financieel wat minder hebben (latere doelstelling). Wij vinden dat iedereen recht heeft op voldoende sociale en emotionele contacten.

Het werk dat de instelling doet:

De stichting zorgt voor zijn of haar medemens in Nederland, maar ook daarbuiten. De hulp kan bestaan uit het helpen van mensen die in de put zitten (geld voor psychotherapeut waar verzekering niet vergoed, het samen doen van activiteiten), ondernemers die aan de grond zitten (het staken van activiteiten of het maken van een doorstart) of het verstrekken van groenten, aardappelen, fruit en vlees voor gezinnen die in de problemen zitten en net teveel verdienen om in aanmerking te komen voor de voedselbank. Er zal nooit rechtstreeks geld aan de medemens gegeven worden, dit geld kan wel overgemaakt worden aan de instanties waar de medemens naar toe gaat.

De medemens die op dit moment even geen boodschappen kan doen of op andere wijze niet kan voorzien in essentiële (ook sociale) levensbehoeften, kan altijd aankloppen bij de stichting. Peter Bosman is namens de stichting bereikbaar via het telefoonnummer van Bosman Opleidingen.

De stichting tracht haar doel mede te verwezenlijken door het geven van voorlichting en adviezen alsmede het persoonlijk opzetten en begeleiden van projecten ter plaatse.

De uitgangspunten voor het verlenen van steun/hulp zijn:

 • Mensen met een zelf geformuleerde hulpvraag (niet door een andere stichting of organisatie of persoon, wat is hun behoefte). Behoefte moet duidelijk zijn!
 • Structurele bijdrage/verbetering, niet incidenteel. Geen geld, maar wel langdurige hulpmiddelen. Wat meerdere jaren mee kan gaan. Ook scholing.
 • Rechtstreeks aan de hulpvrager.
 • Veilige haven, gevoel van geborgenheid creëren.
 • Voorzien daar waar geen andere organisaties zijn. Ze moeten het zelf niet kunnen betalen of via andere voorzieningen kunnen krijgen.
 • 100% door vrijwilligers, er blijft niets achter strijkstok hangen
 • Eigenaarschap is belangrijk, dit ook in kader van geven en nemen. Ontvangers moeten er zelf wat voor doen. Zie voorbeeld Youri, waarbij ik vind dat de bijdragen vd gezinnen net zo hoog moet zijn als de paraffine die ze nu kwijt zijn. Voorkomen dat we sinterklaas worden, dus wat krijgen we er voor terug.
 • Steuntje in de rug geven. Doel is om iets in beweging te krijgen. Wij moeten het gevoel krijgen dat er iets in beweging kan komen

De manier waarop de instelling geld werft:

Bosman Opleidingen bekijkt ieder jaar bij voldoende resultaat of er een bedrag overgemaakt kan worden en of er een bedrag overgemaakt moet worden ivm te weinig liquiditeiten. Daarnaast wordt via de website mensen gevraagd om de stichting te steunen. De fondsenwerving is passief, medemensen moeten uit zichzelf besluiten een donatie te doen. Er wordt wel gezocht naar mensen met ideeën en personen die de medemens, die het wat minder heeft, willen helpen. Dit door het ter beschikking stellen van hun eigen tijd en/of kennis.

Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling:

Het vermogen van de stichting staat gewoon op een bankrekening. De gelden zullen niet risicovol worden belegd.

Pas na unanieme instemming van het bestuur van de stichting zal een medemens worden gesteund. Voor ieder behoeftig medemens zal een projectomschrijving gemaakt worden waarin omschreven wordt de aard van hulp alsmede de begrote kosten. Pas na goedkeuring van het bestuur wordt aangevangen met de hulp.

Planning 2021:

 • Website onderbrengen op website Bosman Opleidingen.
 • Onderzoeken of er behoefte is aan een weekje vakantie voor gezinnen die het sociaal, emotioneel of financieel wat moeilijker hebben.
 • Uitje organiseren voor kinderen uit gezinnen die het sociaal, emotioneel of financieel wat moeilijker hebben.

Beloningsbeleid:

De bestuurders worden niet beloond alsmede de vrijwilligers die voor de stichting werken. Ook derden/toeleveranciers zullen zoveel als mogelijk gevraagd worden hun diensten “om niet” voor de stichting te verrichten.

Uitgeoefende activiteiten door Stichting Adopteer een Dorp:

 • Ondersteunen Ghana-dag Candea College 2014, € 100,--
 • Stichting Kruispunt Dak- en thuislozenopvang 2013, € 100,--
 • Bijdrage aan natuurreservaat Shipstern Reserve in Belize 2013, € 1.000,--
 • Ondersteunen Ghana-dag Candea College 2012, € 500,--
 • Bijdrage aan Parochie Vier Evangelisten 2011, € 500,--
 • Bijdrage Ned. Rett Syndroom Vereniging Emiel Harbers 2011, € 150,--
 • Bijdrage Widhya Asih Foundation 2011, € 500,--
 • Bouw 1 klaslokaal Kenia-project Robert Hilhorstfonds Delta 2009, € 5.535,--
 • Bijdrage Pax kinderhulp, € 500,--
 • Bouw 1 huis voor Roma zigeuners in Calafat, € 1.500,--
 • Geholpen stichting Kruispunt bij maaltijdbereiding voor dak- en thuislozen. 2014
 • Kerstman gespeeld voor ouderen in Rijnzicht Tolkamer. 2015.
 • Schaatsabonnementen voor kinderen van sociale financiële minima gezinnen. 2019
 • Bowlen voor gezinnen die het (even) moeilijk hebben. 2019
 • Dagje uit voor kinderen uit gezinnen die het sociaal, emotioneel of financieel wat moeilijker hebben. 2019, 2020.
 • Grondaankoop voor stichting Upenda in Oeganda. 2020

Financiële verantwoording:

Jaarstukken 2021

Jaarstukken 2020