Beoordeling door onze cursisten:

8.6/10

Beoordeling door onze cursisten:

8.6/10
Home > Advies > RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie)

Opstellen Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Conform de Arbowet zijn alle organisaties met personeel verplicht een RI&E uit te voeren.

De uitvoering van een RI&E

Bosman Opleidingen stelt een RI&E met Plan van Aanpak op voor uw organisatie. Hierna dient zowel de RI&E-rapportage als het plan van aanpak door een gecertificeerde Arbodeskundige beoordeeld te worden.

Een organisatie dient haar beleid op het gebied van arbozorg en milieuzorg af te stemmen op de resultaten van de RI&E en dient dit beleid aan haar medewerkers kenbaar te maken en consequent ten uitvoer te brengen. Tevens dient het plan van aanpak jaarlijks te worden geëvalueerd en geactualiseerd.

Toepassingsgebied en geldigheidsduur

Alle organisaties met personeel in loondienst dienen te beschikken over een geldige RI&E. Een RI&E blijft geldig mits deze jaarlijks geactualiseerd wordt.

 

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie? Deze kunt aanvragen via ons Contact formulier.

Contact informatie

Bosman Opleidingen & Advisering
Mercurion 32c
6903 PZ Zevenaar
Telefoon: 0316 584400
Fax: 0316 584409
Email: info@bosmanopleidingen.nl

 

 facebook.png youtube.png twitter.png linkedin.png